Ekologie

Všechny byty jsou ekologicko-ekonomické, výborná izolace, trojskla, rekuperace tepla, retenční nádrže na zalévání zahrady.

Projekty jsme navrhovali s důrazem na ekologii, ekonomiku, design a provoz bytu. Zaměřili jsme se nejen na možnost účelně využít prostor, ale hlavně na opatření, která šetří provozní náklady bytu, jež bývají významnou položkou v rozpočtu.

Měrná spotřeba tepla na vytápění

Jaké budou odhadované provozní náklady bytu v projektech najdete na webových stránkách konkrétních projektů.